Khamis - 30 Mei 2024, 7:47 AM
Cari
New Project 2

PORTAL RASMI

E-hailing

Kereta Sewa Pandu
Definisi Perniagaan Pengantaraan
Perniagaan yang memudahkan perkiraan tambang, penempahan atau transaksi bagi penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam darat yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga samaada untuk apa-apa balasan berharga atau nilaian wang atau selainnya.
Definisi Kelas Kenderaan e-Hailing
Suatu kenderaan motor yang muatan tempat duduknya empat (4) orang dan tidak lebih daripada sebelas (11) orang (termasuk pemandu) yang digunakan untuk membawa orang dalam mana-mana perjalanan sebagai balasan bagi tambang perseorangan atau tambang berasingan bagi setiap satunya, yang perkiraan, penempahan atau transaksi, dan tambang bagi perjalanan itu dipermudah melalui suatu aplikasi elektronik mudah alih yang disediakan oleh suatu perniagaan pengantaraan.
Jenis/ Model Kenderaan
EDSLPELAN_OACP_LPKP_SABAH-1
EDSL
portal rasmi lpkp sabah e1694417656286
Kadar Tambang
KERETA SEWA
TANPA HAWA DINGIN BERHAWA DINGIN
RM0.21 / KM RM0.23 / KM
Kadar Tambang
TEKSI LAPANGAN TERBANG MENGGUNAKAN KUPON
KADAR TAMBANG TEKSI LAPANGAN TERBANG
Kadar Tambang
TEKSI
JARAK MASA
RM10 / 3KM PERTAMA RM10 / 9 MINIT PERTAMA
RM0.12 / 100 M BERIKUTNYA RM0.12 / 18 SAAT BERIKUTNYA
Kadar Tambang
Bas Sekolah
MINIMUM MAKSIMUM
JARAK KURANG 5KM – RM34.30 JARAK LEBIH 60 KM – RM137.30
Kadar Tambang
Bas Mini
TANPA HAWA DINGIN BERHAWA DINGIN
RM0.18 / KM RM0.20 /KM
Kadar Tambang
Bas Berhenti-henti